Candidaţii care au promovat examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, pot obține nota „zece” din oficiu la proba de limbă străină a examenului de bacalaureat.

Elevii care corespund cerinţelor stipulate în Anexele nr.1 şi nr.2 ale Ordinului nr.157 din 20 martie 2015, vor depune o cerere, în scris, la secretariatul instituţiei de învăţământ, până la data de 10 aprilie.

Cei care susţin examenul cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limba engleză TOEFL (iBT) vor solicita instituţiei care emite certificatul (Educational Testing Service, www.ets.org ) până la data de 1 mai să expedieze rezultatul testului TOEFL pe adresa Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare (codul Agenţiei, atribuit de către Educational Testing Service, este B017).

Candidaţii la examenul de Bacalaureat care deţin certificate/diplome obţinute în urma promovării examenelor menţionate în Anexa nr. 2 la prezentul ordin depun un dosar la secretariatul instituţiei de învăţământ, până la data de 10 aprilie, care conţine: a) certificatul/diploma, în original; b) o cerere, scrisă de candidat, conform modelului stabilit de Agenţia de Asigurare a Calităţii, prin care solicită acordarea notei „10” (zece), din oficiu, la proba de examen la limba străină; c) o copie a buletinului de identitate; d) trei copii ale certificatului/diplomei.

model de cerere (pentru candidaţi)

model de Proces-verbal (pentru instituţia de învăţământ)

model de Demers (pentru instituţia de învăţământ)

Ordinul-Nr157-Din-20032015