Copiii beneficiază, conform legislației în vigoare, de o serie de drepturi care le asigură protecție și asistență, însă respectarea acestora revine, în sarcina părinților. Aceștia sunt răspunzători pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copiilor, ținând seama de interesul lor.

Aceasta a fost tema prezentată de Șeful de post al postului de poliţie a comunei Cioreşti, Prodan Ion, în incinta gimnaziului Vulcăneşti, în cadrul activității şcoala mamelor.

”Educația este un drept fundamental al copilului, stipulat de Convenția cu privire la Drepturile Copilului, acest drept este esențial pentru toți copiii, din toate grupurile și etniile”, a menționat  Lidia Gulica Președintele Asociație Părinților și Pedagogilor ”Prosperarea” din Gimnaziul Vulcănești.

Componența Educaţiei, spre deosebire de alte componente, atestă cea mai mare diferenţă, fiind mult mai scăzută pentru populaţia romă decât pentru populaţia non-romă. În comparaţie cu restul populaţiei, romii înregistrează o rată mai înaltă de analfabetizare, un nivel mai redus al educaţiei, o înmatriculare redusă semnificativ în învățământ şi o rată mai înaltă a abandonului şcolar.

În contextul ameliorării frecventării școlii de către elevii din satul Vulcănești, Proiectul ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”, a organizat și implementat  o serie de activităţi pentru motivarea înscrierii copiilor romi în sistemul de învățământ obligatoriu şi frecventarea regulată a orelor de studii.

Referindu-se la dreptul la educație, părinţii au formulat mai multe concluzii ce se referă la accesibilitatea școlii, resursele financiare, materiale și umane ale instituțiilor de învățământ, dar și modul în care școala ține cont de nevoile copiilor și îi pregătește pentru viața de adult.

În opinia părinţilor, școala oferă spațiu pentru a discuta subiecte și a practica activități pe care copiii le consideră importante pentru dezvoltarea lor multilaterală, de exemplu: abilități de comunicare, sănătatea reproductivă, orientarea profesională și drepturile omului.

Activitatea a fost posibilă datorită Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”, implementat în parteneriat și cu suportul tehnic al Reprezentanței UNICEF Moldova.