Astăzi, s-a organizat în incinta gimnaziului „Valeriu Dumbravă”, sat. Cioreşti, şcoala taţilor, unde s-a discutat despre delicvenţa juvenilă.

Specialiştii, Biroului de Probațiune Nisporeni și Șeful de post al comunei Cioreşti au desfăşurat o activitate de prevenire la care au participat părinți, în special tați, unde au fost dezbătute diferite teme care să conducă la prevenirea delincvenţei juvenile şi reducerea riscului de victimizare.

Scopul acestei activităţi este informarea şi conştientizarea părinților despre necesitatea adoptării unor măsuri de protecţie, precum şi prezentarea  consecinţelor ce decurg din săvârşirea de infracţiuni.  

În discuţiile purtate cu părinții,  Muntean Ecaterina, specialist, Biroul de Probaţiune Nisporeni, a prezentat aspectele legislative, cu privire la faptele penale ce pot fi comise de minori, pedepsele prevăzute de lege în cazul săvârşirii unor infracţiuni, precum şi măsurile educative care pot fi dispuse în asemenea situaţii.   

Este bine cunoscut faptul că delicvența juvenilă, nu în ultimul rând, este însoțită de frecvente fenomene ale absenteismului și abandonului școlar, ne aduce la cunoștință Ion Prodan, Șeful de post al comunei Cioreşti.

Actualmente, problemele educării, adaptării și, în special, ale promovării generației tinere devin extrem de presante și dificile, nerezolvarea lor conducând la consecințe ireversibile pentru conduita copiilor și tinerilor, ne relateză Maria Şoimu, şef, Biroul de Probaţiune Nisporeni.

Activitatea a fost realizată de Asociația Părinţilor și Pedagogilor din gimnaziul „Valeriu Dumbravă”, sat. Cioreşti, comuna Ciorești, r-nul Nisporeni, cu suportul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”, implementat în parteneriat și cu suportul Reprezentanței UNICEF din Moldova”.