Concurs pentru achiziționarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri

Denumirea organizației contractante: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.youthsoroca.md.

Persoana de contact: Babici Ion, Președinte CRT DACIA, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.

Obiectul achiziției: Servicii de organizare a evenimentului Conferinţă de încheiere a proiectului ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație” ce va include servicii de arenda sălii, alimentarea participanţilor şi arenda echipamentului de traducere.

Numărul concursului: CRTD18004.

Locul de prestare a serviciilor: or. Chişinău

Perioada de organizare a conferinţei: Conferinţa va fi organizată în una din zile din perioada 23-27 aprilie 2018, care va fi decisă de comun acord cu furnizorul selectat. Durata evenimentului: 4 ore.

Sarcina tehnică a serviciilor solicitate: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”, cu suportul oferit din partea Reprezentanței UNICEF în Moldova, care are ca scop îmbunătățirea accesului și participarea copiilor romi la educație de calitate. Beneficiarii proiectului sunt copii romi de vârstă școlară și preșcolară, din satul Vulcănești, raionul Nisporeni.

În cadrul proiectului care este în ultima etapă de implementare este planificat  să se realizeze o Conferinţă de încheiere cu privire la rezultatele obţinute în cadrul proiectului. Prin urmare, scopul concursului lansat este de a identifica un furnizor, iar ulterior de a contracta o companie care va oferi servicii de găzduire a evenimentului ce va include: servicii de arenda sălii, alimentarea participanţilor şi arenda echipamentului de traducere

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 26 martie 2018, ora 09.30.

Data/ora desfășurării concursului: 26 martie 2018, 10:00.

Criteriile de evaluare a ofertelor: valoarea ofertei ca cost; experiență furnizorului în organizarea de evenimente.

Valuta și modul de achitare: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii.

Specificații cu referire impozite și taxe: serviciile vor fi achiziționate la cota TVA 0%, furnizorii vor primi certificate speciale din partea CRT DACIA cu privire la această scutire.

Condiții de participare la concurs: Furnizorii de servicii pot prezenta oferta comercială, respectând indicațiile după modelul de la Anexa ”Condiții și formatul ofertei comerciale”.

Modalitățile de participare la concurs: ofertele comerciale se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei, semnăturii persoanei de contact, inițialele și datele de contact a furnizorului de servicii, la adresa electronică crt.dacia@gmail.com, cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD18004”.

Limba în care se prezintă ofertele: limba română.

 

Cerințele față de serviciile solicitate:

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

  1. Servicii de arenda sălii

Activitatea va fi organizată pentru un grup de 50 persoane. Este necesară dotarea sălii cu următoarele echipamente: ecran  şi proiector, telecomandă proiector, microfon, sunet, suport pentru Flipchart.

Timpul pentru petrecerea activităţii constituie: 4 ore

  1. Servicii de alimentare

Participanţii în număr de 50 persoane, urmează a fi alimentaţi în cadrul unei pauze de cafea şi a unui prânz pentru fiecare.

  1. Arenda echipamentului de traducere

Dotarea sălii cu echipament de traducere simultană, pentru 50 persoane din cadrul evenimentului.

 

Aranjamente instituţionale: Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoană delegată din partea Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA pentru rezolvarea situaţiilor de orice gen şi aprobarea tuturor aranjamentelor logistice.

Responsabilităţile companiei: Să ofere servicii calitative, prestate cu acurateţe și corectitudine respectând obligațiunile contractuale.

Responsabilităţile Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA: Să asigura achitarea la timp a plăţii pentru serviciile prestate; să sesizeze despre reţinerea plăţii pentru servicii, dacă acestea au la bază motive obiective şi justificate;

Notă*: Doar companiile selectate vor fi contactate.

Descarcă invitația la concurs: AICI.