Fondul pentru Tineri Soroca_CRT DACIATitlul Proiectului: Fondul Pentru Tineri Soroca.

Scopul proiectului: Consolidarea relaţiilor de parteneriat dintre tineri cu Primăria orașului Soroca, Consiliul Raional Soroca și agenții economici în încurajarea participării tinerilor şi a voluntariatului în dezvoltarea comunităţii.

Obiectivele proiectului:

  • de a dezvolta capacităţile tinerilor în vederea implementării în parteneriat cu Primăria orașului Soroca, Consiliul Raional Soroca și agenții economici a activităţilor ce ţin de încurajarea inițiativelor sociale  ale tinerilor;
  • de a oferi şi a îmbunătăţi până la finele proiectului accesul liber la informaţie despre proiect, inclusiv despre rezultatele obţinute şi istoriile de succes a grupurilor de inițiativă a tinerilor care au implementat mini proiecte sociale cu ajutorul Fondului pentru Tineri Soroca;
  • de a elabora un plan comun de activitate dintre tineri și Primăria orașului Soroca, Consiliul Raional Soroca și agenții economici pe o perioada de 1 an în domeniu  încurajării inițiativelor sociale  ale tinerilor din orașul și raionul Soroca;
  • de a spori respectul faţă de sine şi a încrederii tinerilor prin dezvoltarea abilităţilor de conducere, lucru în echipă, luare a deciziilor, soluţionare a problemelor, comunicare şi negociere;
  • susţinerea iniţiativelor şi a proiectelor tinerilor în comunităţile raionului și orașului Soroca.

Grupul ţintă: tineri, adolescenţi, autorităţi publice locale.

Activități planificate:

A. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea grupului local de tineri membri ai consiliului de administrare a ”Fondului pentru Tineri”.

Scopul: Constituirea unui Consiliu de administrare transparentă a „Fondului pentru Tineri”, format din 15 tineri la nivelul raionului Soroca.

B. Încheierea parteneriatelor necesare derulării Proiectului „Fondul pentru Tineri”.

Scopul: Obţinerea unei susţinere largi a Consiliu de administrare a „Fondului pentru Tineri”, din partea comunităţii raionului Soroca, cel puţin de la 20 persoane juridice, la derularea cu succes a proiectelor oferind şanse reale de cofinanţare sau a unui alt tip de suport.

C. Realizarea analizei necesităţilor tinerilor din comunitate, elaborarea de documente interne de funcţionare a „Fondului pentru Tineri” şi a strategiei de dezvoltare.

Scopul: Determinarea prin metode participative a nevoilor reale de finanţarea a iniţiativelor tinerilor din partea Fondului pentru Tineri în localităţile raionului Soroca.

D. Realizarea campaniilor de colectare de fonduri de către grupul local de tineri.

Scopul: Colectarea sumei necesare de cofinanţare  pentru a obţine resursele necesare pentru finanţarea proiectelor din cadrul Fondului pentru Tineri.

E. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de lansare a „Fondului pentru Tineri” în comunităţi.

Scopul: Promovarea programului de finanţare din partea Fondului pentru Tineri, primirea a cel puţin 25 de aplicaţii, selectarea proiectelor câştigătoare, semnarea acordului de finanţare tripartit şi finanţarea grupului de tineri.

F. Implementarea programelor de granturi mici pentru tineri.

Scopul: Finanțarea și implementarea proiectelor de către grantişti, monitorizarea periodică a consiliului de administrare a Fondului pentru Tineri a proiectelor susținute.

G. Conferinţă de sărbătorire a proiectului.

Scopul: Promovarea proiectului Fondul pentru Tineri la scară raională, naţională şi atragerea noilor susţinători, sărbătorirea succesului.

Durata proiectului: iunie 2014-iunie 2015.

Arealul de implementare: raionul Soroca.

Proiectul „Fondul pentru Tineri Soroca” este implementat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, și susținut financiar prin intermediul Fundației Est-Europene de către Guvernul Suediei, Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională(Sida), și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.