Complex de servicii CRT DACIADatorită unei vaste experienţe a Centrului în domeniul tineret, în cadrul instituţiei s-a elaborat un nou concept de activitate. Programele, proiectele şi alte măsuri sunt reorganizate şi structurate în servicii.

Această abordare  permite beneficiarilor accesarea mai eficientă a suportului oferit de centru. În conformitate cu nevoile tinerilor, care sunt diverse, Centrul aplicând această concepţie, este capabil să asigure un suport complex, unde serviciile sunt integrate. 

SPECTRUL SERVICIILOR OFERITE TINERILOR

 I. Serviciului de informare și documentare – este prestat de asociație, care în măsura competențelor și posibilităților sale, punând la dispoziția tinerilor posibilitatea de a accesa necondiționat informații despre carieră, drepturile omului, deprinderi de viață, sănătate, educație, piața locurilor de muncă, antreprenoriat, participare civică, etc.

II. Serviciul de participare a tinerilor – este prestat de asociație, care în măsura competențelor și posibilităților sale, pune la dispoziția tinerilor, posibilitatea de a accesa necondiționat informații despre oportunități de participare, oferă servicii de instruire și susține tinerii să participe și să se implice în procesul decizional, asigură asistența tehnică și metodologică necesară în crearea și administrarea consiliilor locale ale tinerilor și rețelelor acestora.

III. Serviciul de abilitare economică a tinerilor - este prestat de asociație, care în măsura competențelor și posibilităților sale, pune la dispoziția tinerilor, pune la dispoziția tinerilor posibilitatea de a accesa necondiționat informații despre oportunități de lansare sau extindere a afacerii proprii, prestează servicii de consultanță se instruire antreprenorială, acordă granturi pentru lansarea se extinderea a afacerilor, oferă servicii de mentorat și organizează procesul de schimb de experiență între tinerii antreprenori.

IV. Serviciul de orientare vocațională, formare și integrare profesională a tinerilor - este prestat de asociație, care în măsura competențelor și posibilităților sale, pune la dispoziția tinerilor posibilitatea de a accesa necondiționat informații despre oportunități de carieră, prestează servicii de consiliere, orientare vocațională, formare profesională, medierea și angajarea asistată în câmpul muncii.

V. Serviciul de voluntariat - este prestat de asociație, care în măsura competențelor și posibilităților sale, în conformitate cu un set de standarde minime, oferă servicii legate de voluntariat, tinerilor interesați să devină voluntari și organizațiilor/instituțiilor, care implică voluntari în activitățile lor și în comunitățile în care activează, astfel facilitând procesul de conexiune dintre nevoile existente în comunitate cu disponibilul de abilități, cunoștințe, energie și entuziasm al tinerilor. Centrul DACIA valorifică acest serviciu după conceptul unui „centrul de voluntariat”, care mobilizează resursele umane și materiale de care dispune o comunitate și le administrează eficient pentru utilizarea întregului potențial disponibil, în vederea soluționării problemelor cu care comunitatea se confruntă la un anumit moment, totodată poate implementa și propriile ”programe de voluntariat”, având astfel și statut de instituție gazdă pentru voluntarii implicați.

VI. Serviciul de animare a timpului liber - este prestat de asociație, care în măsura competențelor și posibilităților sale, pune la dispoziția tinerilor, posibilitatea de a accesa necondiționat informații despre oportunități de petrecere a timpului liber, organizează și oferă servicii pentru promovarea și coordonarea capacitaților expresive, relaționale, de întrajutorare și inovație socială, educative, culturale și de comunicare interculturală. Serviciului de animare a timpului liber, este o alternativă la actualul mod de realizare a educației, care vine sa completeze formarea școlară și eventualele carențe social-educaționale, un mijloc de integrare și de adaptare ce favorizează comunicarea, orientează energiile spre sarcini colective, bazată pe latura ludică și recreativă a activităților, oferă tinerilor posibilitatea descoperirii unor noi stiluri și moduri de viață.

VII. Serviciul de găzduire/hostel - este prestat de asociație, care în măsura competențelor și posibilităților sale, pune la dispoziția tinerilor aflați în dificultate, posibilitatea de a accesa suport de găzduire pentru o perioadă de până la 3 luni.

VIII. Serviciul de formare a deprinderilor de viață - este prestat de asociație, care în măsura competențelor și posibilităților sale, pune la dispoziția tinerilor posibilitatea de a accesa necondiționat informații despre oportunități de formare a deprinderilor de viață, prestează servicii de consiliere psihologică, inclusiv realizează activități de formarea cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru ca tinerii să-și poată planifica viața fără riscuri de sănătate, violență domestică, marginalizare, etc..

PROGRAME SPECIALE

I. Programul de promovare a responsabilității sociale și a antreprenoriatului social – este axat pe sensibilizarea mediului de afaceri în privința aspectelor sociale al comunității în care își desfășoară activitatea economică, inclusiv este axat pe elaborarea și implementarea propriilor inițiative experimentale în domeniul antreprenoriatului social, fiind promovate ca model de succes pentru sectorul neguvernamental.

II. Programul de consolidarea capacităților instituționale a sectorului de tineret – este axat pe prestatorii de servicii prietenoase tinerilor, asociațiile neguvernamentale de tineret, instituțiile de învățământ, autoritățile publice locale și centrale, inclusiv în mod special este axat pe lucrătorii și specialiștii din domeniul tineret, având obiectivul principal orientat spre eficientizarea politicilor de tineret și asigurarea cu servicii calitative și oportunități de dezvoltare a tinerilor, în mod special a celor marginalizați, expuși stigmatizării și din zonele rurale.

III. Programul de cooperare internațională și susținerea cursului european al Republicii Moldova – este axat pe obiective de promovarea standardelor și bunelor practici internaționale în domeniul tineret, facilitarea conexiunilor și dialogului intercultural dintre tineri și structuri de tineret din Moldova și din exterior, promovarea și aplicarea standardelor și programelor europene din domeniul tineret în Republica Moldova. 

 
Această concepţie a fost elaborată conform nevoilor reale ale tinerilor şi este prioritară până pe perioada anului 2020. Centrul analizează periodic corespunderea serviciilor prestate cu necesităţile tinerilor şi alte servicii prestate acestora în comunitate.