Titlul Proiectului: Valori Moldovene – Valori Româneşti – Valori Europene

Scopul proiectului: Consolidarea capacităţii Centrului de Resursă pentru Tineret DACIA de a dezvolta programe privind integrarea europeană, promovarea conceptelor şi valorilor europene, accesarea şi managementul proiectelor din fondurile europene de pre-aderare, în contextul actual al pregătirii Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Proiect_Valori Moldovene–Valori Româneşti–Valori EuropeneProiect_Valori Moldovene–Valori Româneşti–Valori EuropeneProiect_Valori Moldovene–Valori Româneşti–Valori EuropeneObiectivele proiectului:

  • îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor membrilor Centrului DACIA privind accesarea şi managementul fondurilor europene de pre-aderare;
  • realizarea unui schimb de experienţă al Centrului de Resursă pentru Tineret DACIA cu organizaţii neguvernamentale din România, care au fost beneficiare ale fondurilor de pre-aderare pentru România.

Grupul țintă:

  • angajații Centrului de Resurse pentru Tineret  DACIA au participat la programul de formare,  cu tematica „Accesarea şi managementul fondurilor europene de pre-aderare”;
  • angajații Centrului de Resurse pentru Tineret  DACIA au participat la vizita de studiu din România.

Proiect_Valori Moldovene–Valori Româneşti–Valori EuropeneComponentele din cadrul proiectului:

Componenta 1

Programul de formare „Accesarea şi managementul fondurilor europene de pre-aderare”, care îşi propune:

  • dezvoltarea cunoştinţelor şi conştientizarea participanţilor privind Uniunea Europeană, instituţiile europene, responsabilităţile şi rolul acestora, precum şi contextul aderării ţărilor la Uniunea Europeană;
  • dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor participanţilor privind managementul ciclului de proiect, cu accent pe accesarea fondurilor de pre-aderare;
  • prezentarea lecţiilor învăţate de ONG-urile din România în accesarea fondurilor de pre-aderare.

Proiect_Valori Moldovene–Valori Româneşti–Valori EuropeneProiect_Valori Moldovene–Valori Româneşti–Valori EuropeneComponenta 2

Vizită de studiu şi schimb de experienţă cu 2 ONG-uri din România cu expertiză în implementarea de proiecte prin finanţări din programele de pre-aderare ale UE.

Proiect_Valori Moldovene–Valori Româneşti–Valori EuropeneDurata proiectului: 19 mai–20 iunie 2014.

Proiectul „Valori Moldovene – Valori Româneşti – Valori Europene” a fost implementat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA și Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL)România, susținut financiar de către Ministerul român al Afacerilor Externe din bugetul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al României și în parteneriat cu UNDP Bratislava Regional Centre, în cadrul Fondului de Mobilitate Experți România – Republica Moldova implementat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România.

Proiect_Valori Moldovene–Valori Româneşti–Valori Europene