Proiect FOCUS_CRT DACIA

Titlul Proiectului: FOCUS

Obiectivul general al proiectului este axat pe îmbunătăţirea şanselor de angajare în câmpul muncii a tinerilor absolvenţi ai instituțiilor preuniversitare din orașul Soroca, care au suport limitat din partea familiilor și sunt supuși diferitor forme de violență domestică, inclusiv sunt supuși riscului de a fi traficați.

Scopul proiectului este de a asigura suportul necesar la integrarea profesională a tinerilor absolvenți din categoria de risc din raionul Soroca.

Rezultatele planificate în proiect urmăresc formarea abilităților competitive de carieră pentru 25 de tineri din grupul de risc, necesare în vederea integrării social-economice după absolvirea studiilor preuniversitare, inclusiv susținerea în procesul de angajare a 10 tineri cu nevoi mai speciale şi promovarea angajării legale în câmpul muncii în rândul a cel puţin 500 de tinerilor din 6 instituții preuniversitare din orașul Soroca.

Activităţile din cadrului proiectului planificate sunt: conferinţă de lansare a proiectului; şedinţe cu administraţiile instituţiilor de învăţământ, şedinţe de intervievare cu tinerii potenţiali beneficiari ai proiectului; training „bunăstare socială-durabilă”; curs de instruire la computer; servicii de mediere la angajarea în câmpul muncii; servicii de găzduire; burse pentru stagiu profesional; filme despre istoriile de succes; sesiuni de promovare a istoriilor de succes; conferinţa de totalizare.

Indicatori planificaţi pentru obiectivul general vizează micşorarea spre finele anului 2014 cu 10% numărul tinerilor din raionul Soroca, care după absolvirea studiilor preuniversitare pleacă peste hotare pentru munca la negru.

Indicatori planificaţi pentru scopul proiectului vizează creşterea în anul 2014 cu 20% a numărului tinerilor absolvenţi din grupul de risc angajaţi legal în câmpul muncii.

Proiectul „FOCUS” este implementat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, și susținut financiar de către Fundația ”Fürstlicher Kommerzienrat Guido Feger” din Liechtenstein.