Proiect ”Diferențele nu sunt obstacole”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA_Fundația Soros-Moldova

Titlul proiectului: Diferențele nu sunt obstacole II

Scopul proiectului: de a contribui la prevenirea discriminării pe criteriul etnic și de gender a fetelor de etnie romă din localitățile Soroca, Otaci și Vulcănești. 

Obiectivele proiectului s-au axat:

1. În primele 6 luni ale proiectului au fost identificate necesitățile de dezvoltare instituțională, pentru 5 organizații neguvernamentale constituite de etnici romi din localitățile țintă a proiectului și de a consolida capacitățile acestora în domeniul implementării proiectelor pentru promovarea egalității șanselor pentru fetele rome la educație;

2. În perioada lunii a 5-a și a 8-a a proiectului, de a abilita 24 de fete și femei, inclusiv de origine romă, din localitățile țintă a proiectului cu capacități de lider în formarea de opinie cu privire la respectarea egalității de gender;

3. În perioada lunii a 8-a și a 11-a a proiectului, de a majora gradului de conștientizare la cel puțin 144 de părinți a copiilor de etnie romă din comunitățile țintă a proiectului, despre importanța școlarizării a acestora și despre consecințele negative asupra sănătății în cazul căsătoriilor timpurii.

Activitățile propuse spre implementare și rezultatul realizării lor:

Activitatea 1.1: Analiza instituțională a ONG-urilor ale romilor din Soroca, Otaci și Vulcănești:

Rezultate:

 • Au fost desfășurate 6 ședințe de documentare pentru a face  analiza instituțională a ONG-urilor constituite de rromi din Soroca, Otaci și Vulcănești,
 • Au fost elaborate rapoarte de evaluare instituțională pentru cele 5 organizații,
 • A fost elaborată o analiză instituțională a fiecărui ONG,
 • A fost construit un dialog deschis dintre reprezentanții CRT DACIA cu membrii ONG-urilor rrome, pentru o  implementare cu succes a  proiectului.

Activitatea 1.2: Curs de formare de capacităților instituționale:

Rezultate:

 • au fost instruiți 27 de membri din cadrul ONG-urilor rrome, în domeniul scrierii de proiecte,
 • a fost asigurată comunicarea dintre cele trei comunități și evidențierea problemelor comune,
 • circa 90% din participanți au înțeles noțiunile de bază în procesul de elaborare a proiectelor
 • 92% au fost inițiați cum se planifică procesul de elaborare a unui proiect și de identificare a resurselor financiare,
 • peste 90% din participanți cunosc și înțeleg cum se aplică instrumentele necesare la elaborarea componentelor de bază din cadrul unui proiect,
 • peste 40%, au abilități de elaborare a unui proiect,
 • 40% pot dezvolta componentele de bază în componența unei echipe, cu suportul unui expert,
 • au fost dezvoltate schițe a 4 proiecte pentru asociațiile rrome

Activitatea 1.3: Asistență metodologică la elaborarea strategiei de dezvoltare a ONG-urilor și scrierea de proiecte:

Rezultate:

 • Au fost consultate de către expert, 5 ONG-uri constituite de rromi, în domeniul elaborării strategiei de dezvoltare,
 • Au fost instruiți 52 de voluntari și membri ai organizațiilor rrome,
 • A fost oferită asistența necesară, în elaborarea proiectelor și identificarea potențialilor donatori,
 • S-a discutat cu membrii fiecărui ONG în parte, unde s-au depistat problemele de bază care preocupă comunitatea rromă,
 • Au fost dezbătute ideile pentru proiecte,
 • A fost scris proiectul „Unitate prin diversitate”.

Activitatea 2.1: Curs de formare a femeilor lider în formarea de opinie cu privire la respectarea egalității gender:

Rezultate:

 • S-a desfășurat un curs de formare a abilităților pentru femeile lidere în domeniul promovării egalității de gender;
 • 24 femei din Soroca, Otaci, Vulcănești, au fost instruite, ca lidere formatoare de opinie;
 • S-au pregătite 19 femei pentru a putea organiza Masa rotundă și Cafeneaua Publică în localitățile Soroca, Otaci şi Vulcăneşti
 • 80% din femei, dețin cunoștințele de bază cu privire la egalitatea de gen și de șanse,
 • 75 % sunt inițiate și cunosc etapele de planificare și organizare a activităților: Masa rotundă și Cafenea publică;
 • 60% din participanți dețin abilități medii de comunicare publică și implicare în procesele decizionale locale;
 • Au fost organizate Mese rotunde și Cafenele publice, în localitățile de referință din proiect.

 Activitatea 3.1: Masă rotundă ”Școala este viitorul copiilor”:

Rezultate:

       S-au desfășurate 3 mese rotunde,”Școala este viitorul copiilor”, în Soroca, Otaci și Vulcănești,

 • Au fost sensibilizate 82 de persoane în vederea abandonului și nefinisării procesului educațional în rîndul copiilor de etnie romă;
 • Circa 80% din părinții, au înțeles necesitatea încadrării copiilor în procesul educațional;
 • 60% din participanți au menționat că ar urma cursurile serale,
 • s-au depistat problemele de bază în domeniul abandonului școlar și a nefinisării procesului educațional în rîndul copiilor romi și au fost dezbătute ideile de rezolvare a acestora
 • Autoritățile publice locale s-au arătat deschise să ajute, familiile  rrome vulnerabile care au copii de vîrstă școlară și preșcolară,
 • Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei a promis să intervină în ajutorarea familiilor rrome social vulnerabile;
 • Agenția forței de muncă va veni cu propuneri de locuri de muncă, pentru persoanele de etnie romă, pentru a diminua migrația masivă și pentru a crește numărul copiilor școlarizați;

Activitatea 3.2: Cafenea publică ”Căsătoriile timpurii – mituri și realități”:

Rezultate:

 • Au fost desfășurate 3 cafenele publice, cu genericul ”Căsătoriile timpurii-mituri şi realităţi”, în Soroca, Otaci și Vulcănești;
 • au fost sensibilizate 75 de persoane asupra consecinţelor negative în urma căsătoriilor timpurii, în rîndul copiilor de etnie romă;
 • S-au pus în discuție factorii care provoacă căsătoriile timpurii, si cum pot fi ocolite acestea,
 • Femeile lidere au fost împuternicite să promoveze mesajul ”Iubiți-vă mai mult fetițele și nu tradițiile”

În urma implementării proiectului, drept rezultat a activităților pe care le-am desfășurat putem spune că a crescut gradul de implicare a cinci ONG-uri constituite de etnicii rromi din localitățile Soroca, Otaci și Vulcănești în promovarea egalității șanselor pentru fetele rrome la educație.

Gradul de implicare a femeilor lidere a crescut, inclusiv a celor de etnie rromă din Soroca, Otaci și Vulcănești, în procesul de formare a opiniei cu privire la respectarea egalității de gender.

A crescut gradul de conștientizare a cel puțin 100 de părinți ai copiilor de etnie rromă din localitățile de referință a proiectului, privind importanța școlarizării acestora și consecințele negative asupra sănătății în cazul căsătoriilor timpurii.

Durata proiectului: 12 luni.


Fundația Soros-Moldova Despre Fundația Soros-Moldova

Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, egalitate și participare civică, și sănătate publică. Persoana de contact: Silvia Ursu, Manager de Comunicare, e-mail: sursu@soros.md. Telefon de contact: +373 22 270031.

Programul Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova își propune pentru anul 2014 să contribuie la dezvoltarea unui cadru viabil de dezvoltare a societății civile, prin susținerea inițiativelor și promovarea modelelor ce vor contribui la: consolidarea capacităților organizațiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului discriminării; elaborarea unei platforme informaționale privind fenomenul discriminării în R. Moldova, care ar servi drept suport în desfășurarea inițiativelor de prevenire și combatere a discriminării; încurajarea și abilitarea femeilor din localitățile rurale de a participa activ în procesul de luare a deciziilor și de a contribui la dezvoltarea comunității. Persoana de contact: Elena Leşan, Director al Programului Egalitate și Participare Civică din cadrul Fundației Soros-Moldova, e-mail: elesan@soros.md. Telefon de contact: +373 22 270031.