4 grupuri de inițiativă din raionul și orașul Soroca au beneficiat de suport financiar din partea ”Fondului pentru Tineri Soroca”, la realizarea proiectelor, care anterior au fost depuse și selectate în cadrul concursului Programului de Granturi Mici pentru Tineri - Ediția IV 2015. În total la Programul de Granturi Mici Pentru Tineri au fost depuse 6 aplicații.

Scopul Programului de Granturi Mici pentru Tineri este încurajarea și creșterea participării tinerilor din localitățile raionului Soroca la dezvoltarea socială și economică a comunităților în care locuiesc, prin oferirea de suport financiar pentru realizarea inițiativelor și proiectelor acestora.

1. Denumirea proiectului: ”Biblioteca Stradală”

Scopul proiectului: Readucerea cărții ca sursă de cultură în rândurile populației și aducerea orașului Soroca la un nivel european. Cartea ne îndreaptă spre calea cea dreaptă a viitorului nostru și ne ghidează spre a acumula noi cunoștințe. Scopul major al proiectului nostru este de a cultiva în tineri iubirea de carte și față de literatură.
Localitatea: or. Soroca.
Grupul de inițiativă: „Consiliul Local al Tinerilor”: Burghelea Alina, Hangan Mihai, Bița Ana, Chistol Victor, Mocanu Nicoleta, Șefciuc Doru, Cucer Cristina, Halupneac Mihai.
Bugetul total al proiectului: 17 950,00 MDL.
Grant oferit de Fondul pentru Tineri Soroca: 15 000,00 MDL.
Contribuția proprie: 2 950,00 MDL.

2. Denumirea proiectului: ”Școala în culori”

Scopul proiectului: De e a menține și a dezvolta capacitatea  de învățare, inovatoare, adaptabilă la condițiile de schimbare socială. De a dezvolta noi competente TIC. De a motiva competitivitatea și de a conduce un stil cognitiv eficient în instituție, integrarea elevilor în diferite activități conexe procesului didactic.
Localitatea: or. Soroca.
Grupul de inițiativă: „Rainbow”: Ana-Maria Pînzari,Doru Șevciuc, Alina Panainte, Ecaterina Catalina Catan, Dumitru Șevciuc, Stanco Irina, Mîțu Roman.
Bugetul total al proiectului: 10 350,00 MDL.
Grant oferit de Fondul pentru Tineri Soroca: 7 800,00 MDL.
Contribuția proprie: 2 550,00 MDL.

3. Denumirea proiectului: ”Jocul – mijloc  de dezvoltare multilaterală”

Scopul proiectului: Îmbunătățirea serviciilor educaționale oferite copiilor de vârstă preșcolară și a celor cu dizabilități din instituția preșcolară din satul Rublenița în vederea respectării politicilor educaționale.
Localitatea: s.Rublenița, r-nul  Soroca.
Grupul de inițiativă: „Initiativa ne aparține”: Bulat Ionela, Curtis Ana, Lisnic Veronica, Vtamaniuc Ina, Zineas Natalia, Cireș Ana.
Bugetul total al proiectului: 6  740,00 MDL.
Grant oferit de Fondul pentru Tineri Soroca: 3 940,00 MDL.
Contribuția proprie: 2 800,00 MDL.

4. Denumirea proiectului: ”Daruri mici din suflet mare”

Scopul proiectului: Promovarea principiilor educației pentru caritate spre schimbarea, imbunătățirea experienței pozitive în acest domeniu prin implicarea elevilor într-un mod formativ – educativ coerent, care să sprijine dezvoltarea  comportamentului copiilor și îmbunătățirea calității vieții personale asistate, recâștigarea capacității de reintegrare socială, prevenirea singurătății, izolării, depresiei.
Localitatea: s.Schineni, r-nul Soroca.
Grupul de inițiativă: „Scoala care Dăruiește”: Biciuc Ionela, Tomac Iulia, Botnari Ionela, Rotari Denis, Lesan Dumitru, Botnari Sabrina, Ursachi Mariana.
Bugetul total al proiectului: 9 600,00 MDL.
Grant oferit de Fondul pentru Tineri Soroca: 5 800,00 MDL.
Contribuția proprie: 3 800,00 MDL.