Serviciul de formare si integrare pe piata muncii a tinerilor_CRT DACIA

Titlul proiectului: Serviciul de formare și integrare pe piața muncii a tinerilor

Durata: 12 luni

Obiectivul general: Contribuirea la integrarea profesională a tinerilor cu șanse limitate de angajare în câmpul muncii din localitățile raionului Soroca.

Obiective specifice:

  • Formarea abilităților necesare pentru 65 tineri în procesul de angajare în câmpul muncii;
  • Acordarea asistenței necesare în procesul de angajare în câmpul muncii pentru 150 tineri;
  • Susținerea în procesul de stagiul profesional și menținerea la locul de muncă a 30 tineri;

Beneficiari: Proiectul este adresat tinerilor, care sunt cuprinși cu vârsta 18-30 ani, din localitățile raionului Soroca, care sunt în dificultate în procesul de a-și identifica un loc de muncă, neavând o formă de pregătire profesională, inclusiv tineri cu o profesie dobândită dar cu abilități insuficiente pentru ași valorifica potențialul profesional și care nu au un suport din parte familie sau sunt cu risc sporit de a fi marginalizați.

ORGANIZAȚIA IMPLEMENTATOARE: Centrul de Resurse Pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu 21, or. Soroca, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dacia@gmail.com.

FINANȚATOR: Fundația Servicii de dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova, str. Bănulescu Bodoni 25, of. 21, Chișinău, MD 2012, tel: +373 22 221950, 232239, e-mail: info@led.md.