Proiect ”Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova - II”_CRT DACIA

TITLUL PROIECTULUI: Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova - II

DURATA: 7 luni (2016)

OBIECTIVUL GENERAL: Crearea condițiilor pentru autodezvoltarea prestatorilor de servicii prietenoase pentru tineri din Republica Moldova, în aspectul asigurării calității și eficienței serviciilor prestate.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • pe o perioadă de 7 luni a anului 2016, de a contribui la asigurarea implicării pretatorilor de servicii prietenoase tinerilor în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice ce vizează tinerii.
  • până la finele anului 2016 de a contribui la consolidarea capacităților instituționale a Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor.

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului au fost instituții publice și asociații obștești din Republica Moldova care prestează servicii prietenoase tinerilor.

BENEFICIARII DIRECȚI: Cel puțin o sută de lucrători de tineret și 42 de manageri din cadrul Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, care oferă servicii pentru tineri și care vor beneficia de suportul oferit din cadrul proiectului.

BENEFICIARII INDIRECȚI:

  • aproximativ 20 000 de tineri, care beneficia de servicii îmbunătățite oferite de circa 42 de instituții publice și asociații obștești, prestatoare de servicii pentru tineri;
  • în jur de 10 APL de nivelul II și în jur de 25 APL de nivelul I, care fiind fondatorii instituțiilor prestatoare de servicii pentru tineri, au beneficiat de valorificarea mai eficientă a resurselor planificate pentru serviciile de tineret;
  • Ministerul Tineretului și Sportului, care a beneficiat de un suport considerabil la implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 și a planului de acțiuni privind implementarea acesteia;

ORGANIZAȚIA IMPLEMENTATOARE: Centrul de Resurse Pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu 21, MD-2006, or. Soroca, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.youthsoroca.md

FINANȚATOR: Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova – în cadrul Programului de granturi 2016.