Catalogul Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor din Republica MoldovaContext

Catalogul reprezintă o analiză a situației cu privire la activitatea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor, care a fost realizată în contextul necesității stabilirii unei clarități despre gradul de acoperire cu servicii pentru tineri pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pentru a determina în ce măsură sunt aplicate instrumentele metodologice din cadrul proiectului de standarde minime de calitate pentru nouă tipuri de servicii prietenoase tinerilor. Inițiativa a fost promovată de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, asociație obștească de tineret, care este responsabilă de secretariatul Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor din Moldova, rețea constituită în anul 2013, sub forma unei uniuni benevole a 50 asociații obștești și instituții publice, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea cadrului normativ și legislativ din domeniul tineret și a calității asistenței și suportului acordat tinerilor de către prestatorii de servicii de tineret din Republica Moldova.

Informațiile prezentate în cadrul acestei publicații, pot servi o platformă ideală pentru cercetări aprofundate de viitor pe servicii în parte, la fel este o sursă actualizată de contacte, care poate fi utilizată de către profesioniști din domeniul tineret, reprezentanții autorităților publice, instituții donatoare, cu scopul de a identifica mai eficient parteneri și a iniția colaborări sectoriale, în dependență de domeniul serviciilor prestate și amplasarea geografică.

Scopul: Evaluarea în baza standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor a sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova.

Obiective:

  • Identificarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor, colectarea și prezentarea datelor despre activitatea acestora în cadrul unui catalog;
  • Analiza statistică a serviciilor oferite tinerilor de către prestatorii de servicii identificați prin prisma prevederilor instrumentarului metodologic, stabilit în cadrul standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor;
  • Cartografierea geografică a serviciilor prietenoase tinerilor oferite de prestatorii de servicii din Republica Moldova.

Datele și constatările din prezentul catalog nu reflectă opinia intervievaților și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor. Autorii își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea informațiilor prezentate.

Mulțumim tuturor celor care au oferit sprijinul necesar în realizarea acestui catalog: tuturor respondenților, managerilor prestatorilor de servicii, reprezentanților autorităților publice, cât și altor actori comunitari.

Suportul financiar la elaborarea catalogului a fost oferit de către Ministerul Tineretului și Sportului din Republica Moldova.

Descarcă Catalogul: AICI