Proiect ”Fii TU Schimbarea!”

Titlul proiectului: Fii Tu Schimbarea.

Scopul proiectului: Prevenirea violenței domestice în rândul generației tinere din orașul Soroca.

Obiectivele proiectului:

  • Abilitarea unui grup de tineri lideri ca formatori de opinie din instituțiile de învățământ din orașul Soroca pentru realizarea treningurilor de prevenire a violenței domestice pentru tinerii din orașul Soroca.  
  • Sensibilizarea opiniei publice cu privire la violența domestică.

Background: Proiectul țintește problemele la nivel de comunitate legate de violența în familie, care sunt insuficient dezbătute și sensibilizate de către autorități publice și alte instituții de stat abilitate în acest sens. Violența în familie fiind constituită ca un lanț cu conexiuni la diverse vârste, aceasta poate cel mai ușor de prevenit în rândul tinerilor, care sunt în faza de formare și respectiv cu șanse mai mari de a schimba atitudinile acestora în sens pozitiv, având în vedere vârsta acestora și acceptarea schimbărilor. Având în vedere eficiența transmiterii mesajelor de la egal la egal, este foarte important ca tinerii cu abilități de lideri să fie implicați ca formatori de opinie în activități cu semenii lor. Această abordare poate avea efecte mult mai mari și cu șanse de a slăbi percepția maselor tinere cu referire la efectele violenței domestice și necesitatea prevenirii acesteia, pornind de la propriul comportament și atitudini.

Durata proiectului: aprilie – decembrie 2017.

Arealul de implementare: orașul Soroca.

Organizația implementatoare: Centrul de Resurse Pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.youthsoroca.md.

Finanțator: Proiectul este implementat cu suportul financiar acordat de Fundația OAK prin intermediul Centrului de Drept al Femeilor, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4, MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel: +373 22 237306, web: http://cdf.md.