Proiect ”Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova III”_CRT DACIA-MTSProiectul ”Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova III”, este o continuare a cooperării dintre Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA cu Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova pentru anul 2017 și este unul axat pe realizarea Planului de Acțiuni a Strategiei Naționale de Tineret 2020, Prioritatea II ”Serviciile pentru Tineri”. Organizația își propune ca scop prin intermediul proiectului dat, să contribuie la dezvoltarea și eficientizarea activității prestatorilor de servicii prietenoase pentru tineri din Republica Moldova.

Proiectul își propune trei obiective de bază:

  • de a facilita pe perioada proiectului procesul de inițierea și dezvoltare a colaborării în vederea realizării schimburilor de experiență și bunelor practici în prestarea serviciilor de tineret între prestatorii de servicii la nivel regional;

  • de a facilita până la finalul proiectului, cu utilizarea instrumentelor informaționale online, procesul de sporire a accesibilității serviciilor oferite de prestatorii de servicii tinerilor;

  • de a contribuirea pe parcursul proiectului la dezvoltarea mecanismelor de comunicare și relaționare sectorială prin implicarea prestatorilor de servicii pentru tineri în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare  a politicilor publice ce vizează tinerii.

Proiectul este planificat pentru a spori cooperarea dintre centrele regionale de tineret, cu implicarea directă a tinerilor, valorificând la maxim oportunitățile și resursele disponibile la realizarea acțiunilor de nivel regional. Un alt aspect important pe impact ține de ”e-cooperarea”, care va fi aplicată în mod practic și va transforma cooperarea într-o dimensiune nouă, corelată la noile tehnologii informaționale. Și cel mai important element al impactului, este legat de creșterea accesibilității serviciilor centrelor regionale de tineret, care se va realiza prin utilizarea instrumentelor de promovare și informare, populare în rândul tinerilor, în mediul online, mediu în care tinerii sunt prezenți cel mai mult.

Proiectul vine să asigure într-un mod sistematic activitatea prestatorilor de servicii pentru tineri și să minimalizeze riscurile care pot influența diminuarea din calitatea serviciilor prestate. Proiectul se încadrează în mod direct în actualitatea politicilor naționale de tineret și este parte componentă cu obiectivele sale la Strategia națională de Tineret 2020 și conexă la prevederile Legii cu privire la tineret aprobate în 2016.