Winrock

Winrock Moldova

Despre: Winrock Moldova este o organizaţie non-profit ce activează pentru a spori oportunităţile economice şi a îmbunătăţi nivelul de trai şi venitul tinerilor dezavantajaţi din toată Moldova. Oferind acces  la informaţie, training-uri, asistenţă şi suport financiar, Winrock Moldova încurajează tinerii să participe în soluţionarea problemelor de ordin social şi economic, unele din principalele cauze ce duc la traficul de fiinţe umane.

Date de contact:

str. Al. Hâjdeu nr. 94/1, et. 3, of. 2
mun. Chişinău, MD-2001
RepublicaMoldova
Tel: (+373 22) 885425
Fax: (+373 22) 540466
E-mail: info@winrock.org.md
http://www.winrock.org.md
  

ProComunitate

Despre: Scopul activităţilor de dezvoltare comunitară, prestate de AO Centrul Pro Comunitate, este acela de a crea capacităţi locale de organizare, consolidarea lor şi conştientizarea de către membrii unei comunităţi că este necesar să dobîndească abilităţi de a-şi identifica, analiza şi soluţiona problemele stringente cu care se confruntă, abilităţi de constatare şi utilizare raţională, eficientă a resurselor deja existente şi modalităţile de utilizare a oportunităţilor din mediul extern.

Date de contact:

bd. Stefan cel Mare, 124, of. 221,
mun. Chisinau, MD-2001
Tel: (+373 22) 279421
Fax: (+373 22) 275320
E-mail: info@procomunitate.md
http://procomunitate.md
 

Ministerul Tineretului si Sportului al Republicii Moldova 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Despre: Ministerul Tineretului şi Sportului este organul central de specialitate al administraţiei publice care elaborează şi promovează politica statului în domeniul tineretului şi sportului. Misiunea Ministerului constă în elaborarea şi implementarea politicii naţionale în domeniul tineretului şi sportului, determinarea orientărilor strategice de dezvoltare şi modernizare continuă a sistemului instituţional din domeniu, crearea condiţiilor de participare a tinerilor în viaţa politică, economică, socială şi culturală a ţării, promovarea culturii fizice şi sportului, formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din sistemul tineretului şi sportului.

Date de contact:

blvd. Stefan cel Mare si Sfant, 162
mun. Chisinau, MD-2004
Tel: (+373 22) 820 861
E-mail: info@mts.gov.md
 

Primaria orasului Soroca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primăria oraşului Soroca

Despre: Primăria oraşului Soroca este o instituţie publică cu activitate permanentă, care duce la îndeplinirea deciziilor Consiliului orăşenesc şi soluţionează problemele curente ale cetăţenilor oraşului. În scopul realizării cu succes a intereselor publice de nivel local, sporirii eficienţei patrimoniului public, Primăria oraşului Soroca dezvoltă cooperarea cu sectorul privat în baza contractelor de parteneriat public-privat.

Date de contact: 

str. Ştefan cel Mare nr.5, etajul 4
or. Soroca, MD-3000
Tel: (+373 230) 22800
Fax: (+373 230) 22176
E-mail: msoroca@mtc-sr.mdhttp://www.primsoroca.md
 

Consiliul raional Soroca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul raional Soroca

Despre: Consiliul raional Soroca este autoritatea reprezentativă a populaţiei raionului Soroca. Consiliul raional Soroca cooperează, în condiţiile legii, pentru a asigura realizarea unor proiecte sau servicii publice, care solicită eforturi comune ale acestor autorităţi. Activităţile care sunt desfăşurate prin cooperare, sînt fixate în acordurile semnate între părţi, în condiţiile legii, în strictă conformitate cu resursele bugetare şi cu responsabilităţile asumate de ele. În scopul realizării cu succes a intereselor publice de nivel local, sporirii eficienţei patrimoniului public, Consiliul raional Soroca dezvoltă cooperarea cu sectorul privat în baza contractelor de parteneriat public-privat.

Date de contact:

str. Ştefan cel Mare nr. 5, et. 5, or. Soroca, MD-3000
Tel: (+373 230) 22058
Fax: (+373 22) 22098
http://www.soroca.org.md
 

CIVIC
 
 
 
 
 
 

Portalul societăţii civile - CIVIC.MD

Despre: Portalul CIVIC.MD a fost lansat pe 14 aprilie 2007. Portalul CIVIC.MD este un site informativ pentru persoanele interesate de sectorul asociativ din Republica Moldova. Platforma oferă spaţiu gratuit pentru promovarea ONG-urilor din Moldova. Misiunea Portalului CIVIC.MD este de contribui la sporirea transparenţei și eficienței organizațiilor nonguvernamentale din Moldova prin oferirea unei platforme de comunicare atât între ONG-uri ,cât și dintre ONG-uri și publicul larg. 

Date de contact:

E-mail: info@civic.mdpublicitate@civic.md
 

SOR TV
 
 
 
 
 
 

 

Televiziunea locală "SOR-TV" 

Date de contact:

str. Calea Baltului 100 A, Soroca, 3000 Moldova
Tel: 373 30 33-4-22
Tel: 373 67113593
E-mail: info@sortv.md
 

Observatorul de Nord
 

 

Ziarul "Observatorul de Nord"

Ziarul săptămânal ”Observatorul de Nord” a fost fondat la 3 noiembrie 1998. Misiunea publicației este promovarea principiilor presei libere și pledează pentru o societate democratică. Publicația ”Observatorul de Nord” este membru al Asociaţiei Presei Independente.

Date de contact:

str. Independenței 75, or. Soroca
Tel: 230 24073
E-mail: odn@api.md
 

Ziarul Nostru
 
 

 

Ziarul "Ziarul Nostru"

Publicaţia periodică „Ziarul Nostru” a fost fondată la 23 iunie 2014. La bazele fondării ziarului a stat un grup de entuziaşti, jurnalişti profesionişti, care au conceput de la bun început ediţia drept un săptămînal liber şi independent de oarecare influenţă de putere sau partinică. Primul număr al publicaţiei a apărut la 4 iulie 2014 la un tiraj de 500 exemplare şi a fost difuzat în raioanele Soroca, Donduşeni şi Drochia. 

Date de contact:

str. M. Kogălniceanu 9, MD-3000, or. Soroca
Tel: (0230) 93080; 069326061
E-mail: ziarul.nostru@yahoo.com