Presedinte Fondator Centrul de Resurse pentru Tineret DACIAIon Babici, Fondator, Preşedintele Adunării Fondatorilor

"Acţiunea şi susţinerea tinerilor - este motivul existenţei noastre!"

Din istoria dezvoltării civilizaţiilor este recunoscut faptul că un rol important în acest proces multidimensional este de partea tinerei generaţii, care a  iniţiat schimbările şi a provocat realizări progresive spre calitate şi bunăstare. Tot odată ei au fost, sunt şi vor fi prejudecaţi din partea actorilor cu poziţii conservatorii vis a vis de acţiunile întreprinse ce ţin de modul de viaţă, cultură, ştiinţă, libertatea în exprimare, comunicare şi participare.

Viziunile tinerilor, deşi naive şi considerate de multe ori utopice, se regăsesc în timp ca realizări de mare succes şi performanţă. Reformatori cu misiuni din cele mai grele, tinerii au promovat şi promovează pacea, libertatea şi realizările ştiinţifice în toată lumea. Fiind ca un laborator de idei, scopul lor este de a lupta permanent pentru implementarea acestora.

Cu toţii ne dorim să avem o guvernare mai bună şi satisfacţii personale de la viaţă, dar nu realizăm că soluţiile la problemele cu care ne confruntăm sunt regăsite în investiţiile insuficiente adresate tinerilor, care dispun de potenţialul necesar şi care în viitor vor fi cei care vor realiza şi implementa politici ce ne vor afecta în mod direct pe fiecare în parte.

Tinerii sunt cei care se află într-un proces de modelare şi formare a inteligenţei, comportamentului, atitudinilor, deprinderilor de viaţa, care depind foarte mult de o complexitate de factori din mediul în care se află. Calitatea intervenţiei la această vârstă depinde în mod direct de fiecare în parte, părinţi, profesori, autorităţi locale, instituţii publice, organizaţii internaţionale, neguvernamentale şi religioase, instituţii mass-media, partide, guverne, etc.

Care este aportul Dumneavoastră în acest proces, şi cum se reflectă acesta conform necesitaţilor tinerilor ? – este întrebarea care ne poate ajuta ca să ne fortificam eforturile pentru o viziune comună – „O viaţa decentă tinerilor!”.

Ethan WangEthan Wang, Fondator

"Rolul tinerilor în dezvoltarea economică a Moldovei"

Care este rolul tinerilor în dezvoltarea economică a Republicii Moldova? În opinia mea, cred că este important să-şi dezvolte competenţe proprii, etica personală, şi viziunea, în timp ce el sau ea încearcă să contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea propriei comunităţi şi ţări. Dar pentru a dezvolta aceste atribute, este nevoie de un mediu adecvat care ar favoriza  dezvoltarea şi motivarea tinerilor. Aceste medii ar putea fi şcoala, casa, sau ar putea fi Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA. Cel mai important lucru este, că aceste medii ar trebui să ofere profesori buni, şi mentori pentru a îndruma şi ajuta tinerii ca să se dezvolte, iar voluntarii de la Centrul DACIA oferă aceste tipuri de sprijin.

 Deoarece tinerii depun eforturi pentru dezvoltarea personală, ei ar trebui să se concentreze asupra instruirii continue. Instruirea duce la dezvoltarea a unor abilităţi tehnice, adică ”fixe”, şi celor interpersonale sau "spirituale". Înarmat cu ambele seturi de competenţe, tinerii vor deveni contribuitori importanţi la dezvoltarea economică la toate nivelurile - local, regional, naţional, şi chiar pe plan internaţional.

Şcolile oferă, de obicei, o platformă serioasă în acest sens. Pe tot parcursul programului de învăţământ, începând cu şcoala primară, apoi liceul, universitatea şi chiar studiile post-universitare, tânărul este în permanentă căutare. Cu toate acestea, în afară de educaţia formală, există şi alte surse care oferă oportunităţi educaţionale. Atâta timp cât tinerii vor fi deschişi şi vor manifesta puţină curiozitate, ei vor constata că oportunităţi de instruire sunt peste tot.

Deci, ce altceva ar trebui să facă tinerii în timp ce se dezvoltă? Tinerii trebuie să caute în permanenţă metode pentru a împărtăşi cele învăţate. Schimbul de cunoştinţe nu numai că întăreşte cele învăţate, efectul cunoştinţelor împărtăşite conduce la beneficii suplimentare în întreaga comunitate.

Imaginaţi-vă dacă un individ face ceva perfect: 1 * 100 = 100.

În cazul în care persoana învaţă 3 oameni: 1 * 3 * 100 = 300.

Totalul la 1 profesor şi 3 studenţi este de 100 + 100 + 100 + 100 = 400. Efectul este incredibil!

Rolul tineretului în dezvoltarea economică a Republicii Moldova este dublu. Prin învăţare continuă şi instruirea concomitentă a altora, tinerii din Moldova vor găsi modalităţi creative de dezvoltare personală. Pe măsura ce cresc şi dobândesc abilităţi utile, este important ca tinerii să-şi închipuie şi să modeleze modalităţi de a schimba spre bine comunitatea lor şi ţara în ansamblu. Prin instruire şi predare concomitentă, tinerii din Republica Moldova vor constitui o bază al unui nou concept puternic, care ar putea schimba satele lor, oraşele, şi ţara spre bine.

 

 Mical McFarlandMical McFarland, Fondator

"Perspectiva tinerelor din Moldova - o vedere americană"

Acum 20 de ani în Statele Unite, comunitatea medicală privea fumatul ca o problemă individuală. Dacă cineva fuma, era o problemă personală, care afecta numai fumătorul şi nimeni altcineva. Oamenii aveau voie să fumeze oriunde doreau, deoarece ne gândeam că fiecare individ avea dreptul de a face ceea ce dorea, atâta timp cât nu a afecta drepturile altora. Dar, în ultimele decenii comunitatea medicală a început să realizeze că fumatul nu a fost doar o problemă individuală, ci o problemă a societăţii. Atunci când o persoană fumează, fumul din aer dăunează oamenilor din jur, care se consideră fumători pasivi. De aceea, au fost elaborate legi privind desemnarea anumitor zone ca "zone de fumat" în locuri publice. Mai recent, autorităţile au adoptat legi privind interzicerea fumatului în toate locurile publice. Funcţionarii publici au calculat că, atunci când oamenii fumează, acesta costă mai mult pentru toţi cetăţenii. Resursele financiare şi impozitele celor nefumători acoperă cu greu cheltuielile de asistenţă medicală pentru cei cu cancer pulmonar sau alte boli legate de fumat .
Spun acest lucru, pentru a ilustra modul în care noi, în SUA am început a vedea o problemă individuală - o persoană care fumează - ca pe ceva care afectează toţi cetăţenii. O acţiune izolată devine o chestie colectivă, comunitară. Şi când vorbim despre dezvoltarea tinerilor noştri, acelaşi lucru este valabil. Da, atunci când, un voluntar dela Centrulde Resurse pentru Tineret DACIA activează pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii unui tânăr, acesta ajută de asemenea şi comunitatea, precum şi regiunea, ţara în care el sau ea locuieşte. Vezi tu, totul este legat, fie că vorbim despre dezvoltare pentru tineri, sau de dezvoltare economică, sau de dezvoltare comunitară. Atunci când o ţară sau o regiune face dezvoltarea tineretului un scop prioritar, de fapt se vizează anume pe dezvoltarea economică, deoarece tinerii vor aduce interes financiar în viitor.

O persoana tânără, care a beneficiat de serviciile dela Centrul DACIA, va deveni un cetăţean responsabil, şi aceasta nu este un câştig instantaneu, dar este o economisire de surse financiare. Un tânăr care participă la activităţile de dezvoltarela Centrul DACIA, este o persoană care nu va ajunge în închisoare, cheltuind impozitele altor cetăţeni pentru întreţinerea sa personală, poliţie şi costuri de judecată, este o persoană care nu v-a câştiga un salariu mizer, nu v-a trăi în sărăcie şi, prin urmare, nu v-a beneficia de compensaţie socială, ca o unică sursă de existenţă.

Centrul DACIA - este pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni responsabili, care mai degrabă o să contribuie la dezvoltarea societăţii, decât care vor beneficia de prosperitatea altora. Acest lucru, este benefic nu numai pentru un individ aparte, dar de asemenea pentru tine, pentru mine, şi pentru Republica Moldova. Într-un moment în care resursele sunt limitate şi nu există suficienţi bani pentru a finanţa toate programele vrednice pentru îmbunătăţirea societăţii, amintiţi-vă cât de important este să investim în tineret, nu doar de dragul unui tânăr, ci pentru întreaga Moldovă. Când ne gândim la viitorul tinerilor din Republica Moldova, să ne întrebăm continuu noi înşine, "Vrem să cheltuim banii pentru închisori şi programe sociale de bunăstare, sau am investi mai degrabă în programe de prevenire, cum ar fi cele dela Centrul DACIA, şi să primim un profit din investiţia noastră de 10 ori mai mare?".