Titlul proiectului: „Şanse noi pentru tineri”

Proiectul „Şanse noi pentru tineri” a avut drept scop să contribuie la realizarea drepturilor tinerilor din regiunea de Nord-Est a Republicii Moldova, în special celor de sănătate, participare la viaţa socio-economică şi culturală. Obiectivele proiectului au fost îndreptate spre serviciile sociale, angajarea în câmpul muncii, deprinderile de viaţă, serviciul de voluntariat şi participarea tinerilor. Strategia de realizare a proiectului a avut la bază următoarele blocuri de activităţi:Proiect Noi Șanse pentru Tineri_Centrul DACIA

I. Servicii sociale pentru tineri

 • Consiliere Socială
 • Consiliere Juridică
 • Consultanţă metodologică
 • Acces la INTERNET
 • Buletin informaţional electronic
Proiect Noi Șanse pentru Tineri_Centrul DACIAProiect Noi Șanse pentru Tineri_Centrul DACIA

II.  Deprinderi de Viaţă, Voluntariat

 • Portal electronic
 • Concurs pentru utilizatori „MAUSE DE BEST”
 • Bibliotecă
 • Reţeaua profesorilor pentru „Deprinderi de Viaţă”
 • Reţeaua voluntarilor de la egal la egal pentru „Deprinderi de Viaţă”
 • Tabără de vară „Voluntarii schimbă Lumea”
 • Tabără de vară „Deprinderi de Viaţă”
 • Concurs „Voluntarul anului”
Proiect Noi Șanse pentru Tineri_Centrul DACIAProiect Noi Șanse pentru Tineri_Centrul DACIA

III.  Oportunităţi de angajare a tinerilor în câmpul muncii

 • Târgul forţelor de muncă
 • Baza de date angajatori/şomeri
 • Seminar de planificare a carierei
 • Cursuri de instruire la computer
Proiect Noi Șanse pentru Tineri_Centrul DACIAProiect Noi Șanse pentru Tineri_Centrul DACIA

IV.  Participarea Tinerilor

 • Seminar de constituire a Consiliilor Locale de Tineret
 • Seminar „Dezvoltarea abilităţilor CLT în implementarea proiectelor comunitare a tinerilor”
 • Reţeaua Regională de Nord-Est a Consiliilor Locale ale Tinerilor
 • Granturi pentru susţinerea proiectelor locale ale tinerilor
 • Concurs „Consiliul anului”
 • Forul Regional „Rolul Consiliilor Locale ale Tinerilor în elaborarea şi dezvoltarea politicilor locale şi regionale de tineret”
Proiect Noi Șanse pentru Tineri_Centrul DACIA

V. Evaluarea Proiectului

 • Studiul „Participarea Tinerilor”
 • Studiul „Deprinderi de Viaţă”
 • Conferinţă de presă

În total în urma realizării proiectului au fost implicaţi şi au beneficiat peste 6680 de tineri, 85 de profesionişti din raioanele Soroca, Drochia, Floreşti, Şoldăneşti, Donduşeni. Proiectul a fost implementat pentru o durată de 12 luni, cu un buget total al proiectului de: 80510 USD.


În cadrul proiectului au fost oferite 20 de granturi pentru consiliile locale ale tinerilor. Proiectele finanţate au fost:

Proiect Privește lumea din jur_Centrul DACIA1. Proiect: „Priveşte lumea din jur”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Nartea Andrei

Partener:  Primăria sat. Racovăţ

Suma totală a proiectului: 11000 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 11000 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru organizarea timpului liber a tinerilor din sat. Racovăţ. Activităţile de bază sunt îndreptate în constituirea unui minicinematograf, care va fi administrat de CLT-ul din comunitate. Acest minicinematograf va fi instituit în cadrul casei de cultură, unde Primăria satului a acordat gratuit spaţii. 


Proiect O minte sănătoasă - într-un corp sănătos_Centrul DACIA2. Proiect: „O minte sănătoasă – într-un corp sănătos”

Data prezentării: 14 iunie 2006

Director de proiect: Chistruga Victor

Partener:  Primăria or. Soroca

Suma totală a proiectului: 6870,09 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 6870,09 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru organizarea timpului liber a tinerilor din oraşul Soroca. Activităţile de bază sunt îndreptate în constituirea unui club sportiv, care va fi administrat de CLT-ul din Soroca. Acest club sportiv va fi plasat în spaţiile Liceului „A. Puşkin” oferit gratuit de administraţia liceului, partener oficial fiind Primăria or. Soroca. În cadrul proiectului vor fi desfăşurate întreceri sportive, starturi vesele, seminare pentru promovarea modului sănătos de viaţă, inclusiv servicii gratuite pentru utilizarea utilajului sportiv din cadrul clubului.


Proiect Tineri pentru tineri_Centrul DACIA3. Proiect: „Tinerii pentru Tineri”

Data prezentării: 13 iunie 2006

Director de proiect: Ciobanu Dumitru

Partener:  Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor din sat. Tătărăuca Veche

Suma totală a proiectului: 11076,99 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 6140 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru informarea tinerilor din sat. Tătărăuca Veche. CLT-ul îşi propune la acest capitol să editeze un ziar, buclete informaţionale, accesarea INTERNETUL-ui, confecţionarea panourilor informative. Echipa care va lucra la acest proiect va fi instruită de către ONG „MAETONIUM” pentru a dezvolta abilităţile necesare în colectarea şi distribuirea informaţiilor. Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor va fi partenerul de bază, care le oferă tinerilor spaţiile necesare gratuit pentru desfăşurarea proiectului.


Proiect Dorim și noi..._Centrul DACIA4. Proiect: „Dorim şi noi...”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Revuţchi Sandu

Partener:  Casa de cultură or. Donduşeni

Suma totală a proiectului: 14178,90 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 13388,90 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru organizarea timpului liber a tinerilor din oraşul Donduşeni. CLT-ul îşi propune să constituie un minicinematograf în casa de cultură din oraşul Donduşeni şi să vizualizeze filme pentru tineri. Grupul de iniţiativă are suportul casei de cultură privitor la spaţiile acordate şi suport din partea altor parteneri locali.


Proiect Totul pentru tineri_Centrul DACIA5. Proiect: „Totul pentru tineri”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Catan Nina

Partener:  Primăria sat. Rubleniţa

Suma totală a proiectului: 3672 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 1749 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru informarea tinerilor din sat. Rubleniţa. CLT-ul îşi propune să editeze un ziar pentru tineri, inclusiv un şir de seminare pentru tinerii în domeniul accesului la informaţie. Partenerul CLT-ului este Primăria sat. Chetrosu, care le oferă tinerilor spaţii pentru desfăşurarea activităţilor în incinta Primăriei.


Proiect Speranța_Centrul DACIA6. Proiect: „Speranţa”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Leuca Ana

Partener:  Şcoala medie din sat. Vărăncău, r-nul Soroca

Suma totală a proiectului: 5251,75 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 5077,50 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru organizarea timpului liber a tinerilor din sat. Vărăncău. CLT-ul îşi propune să amenajeze două săli pentru a constitui un centrul pentru agrement. Grupul este susţinut de Şcoala Medie Vărăncău şi vine să organizeze discoteci şi activităţi de instruire. Primăria staului oferă suport financiar tinerilor pentru reparaţia sălilor.


Proiect O minte sănătoasă într-un corp sănătos_Centrul DACIA7. Proiect: „O minte sănătoasă într-un corp sănătos”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Vîrlan Renata

Partener:  Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor din sat. Stoicani

Suma totală a proiectului: 3556,81 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 3556,81 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru organizarea timpului liber a tinerilor din sat. Stoicani. În baza acestui proiect va fi constituit un club sportiv, unde vor fi instalate echipament sportiv şi desfăşurate întreceri sportive între clase şi tinerii din satele vecine. De asemenea va fi constituit un mini club „Barselona” şi un club de susţinere.  Clubul va fi constituit în sala sportivă din şcoală unde Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor va fi partenerul de bază în acest proiect.


Proiect Cultura fizică sănătate-dezvoltare-viitor_Centrul DACIA8. Proiect: „Cultură fizică sănătate dezvoltare viitor”

Data prezentării: 14 iunie 2006

Director de proiect: Pînzaru Marina

Partener:  Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor din satul Cremenciug

Suma totală a proiectului: 8867 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 6897 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru organizarea timpului liber a tinerilor din sat. Cremenciug. În baza acestui proiect va fi constituit un club sportiv, unde vor fi instalate echipament sportiv şi desfăşurate întreceri sportive, inclusiv activităţi de educaţie pentru un mod sănătos de viaţă. Clubul va activa cu patru secţii sportive, unde vor fi folosite echipamentul sportiv. Toate aceste activităţi vor fi organizate de către CLT în spaţiile acordate de către Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor. Este şi o acţiune inovativă în proiect, tinerii îşi propun să organizeze un seminar de instruire pentru părinţi.


Proiect Ziar școlar_Centrul DACIA9. Proiect: „Ziarul şcolar”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Carazan Andrian

Partener:  Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor din satul Schineni

Suma totală a proiectului: 6357,76 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 6420,79lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru informarea tinerilor din satul Schineni r-nul Soroca. În cadrul acestui proiect va fi editat ziarul şcolar de grupul de iniţiativă şi care va fi distribuit tinerilor din sat. Grupul are suportul Asociaţiei Părinţilor şi Pedagogilor şi a Gimnaziului prin oferirea echipamentului şi a spaţiilor pentru realizarea proiectului.


Proiect Șanse noi tineretului_Centrul DACIA10. Proiect: „Şanse Noi Tineretului”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Arap Victoria

Partener:  Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor din satul Dubna

Suma totală a proiectului: 4641,01 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 4641,01 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru organizarea timpului liber a tinerilor din satul Dubna. În cadrul proiectului va fi constituit un club sportiv, unde vor fi realizate activităţi pentru practicarea sportului, întreceri sportive, campionat de tenis dintre sate. Partenerul principal în cadrul proiectului este Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor şi Gimnaziul, dar ca suporter este şi Primăria satului care oferă spaţiile necesare pentru realizarea proiectului.


Proiect Fii vesel și crede în tine_Centrul DACIA11. Proiect: „Fii vesel şi crede în tine”

Data prezentării: 14 iunie 2006

Director de proiect: Vacula Alina

Partener:  Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor din satul Trifăuţi

Suma totală a proiectului: 5488.77 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 4738,77 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru organizarea timpului liber a tinerilor din satul Trifăuţi. În cadrul proiectului va fi amenajate săli pentru organizarea activităţilor sportive, petrecerea seminarelor de instruire şi informare, inclusiv şi a discotecilor. CLT-ul este susţinut de Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor şi Gimnaziul local, care a oferit spaţiile necesare şi contribuţie financiară.


Proiect Cu Meridianul școlar devii mai important_Centrul DACIA12. Proiect: Cu „Meridianul Şcolar” devii mai important

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Tanas Diana

Partener:  Primăria din satul Dărcăuţi

Suma totală a proiectului: 7397 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 7399 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru informarea tinerilor din satul Dărcăuţi. În cadrul proiectului va fi editat un ziar şcolar, confecţionat un panou informativ şi organizate seminare de informare pentru tinerii din sat. Partenerul CLT-ului este Primăria şi Gimnaziul din sat, care oferă spaţiile necesare pentru implementarea proiectului, inclusiv suport financiar pentru durabilitatea proiectului.


Proiect Informați puternici și cu un viitor sigur_Centrul DACIA13. Proiect: „Informaţi, puternici şi cu un viitor sigur”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Cecan Djulieta

Partener:  Gimnaziul din satul Slobozia-Cremene

Suma totală a proiectului: 8893,82 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 7971,90 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru informarea tinerilor din satul Slobozia-Cremene. În cadrul proiectului va fi editat ziar şcolar, buletin informaţional, confecţionat un panou informativ şi organizate seminare şi forumuri de informare pentru tinerii din sat. Partenerul CLT-ului este Gimnaziul din sat, care oferă spaţiile necesare pentru implementarea proiectului, inclusiv suport financiar pentru durabilitatea proiectului.


Proiect Într-un corp sănătos - ominte sănătoasă_Centrul DACIA14. Proiect: „Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Boian Nicolae

Partener:  Asociaţia Pedagogilor şi Părinţilor din com. Şolcani

Suma totală a proiectului: 4108,60 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 3308,60 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru organizarea timpului liber a  tinerilor din satul Şolcani. În cadrul proiectului vor fi constituită echipa de fotbal pentru juniori, inclusiv vor fi realizate activităţi de amenajarea terenului sportiv. Echipa CLT-ului are suport din partea Primăriei la capitolul amenajarea terenului şi din partea Asociaţiei Pedagogilor şi Părinţilor prin acordarea suportului financiar şi localului pentru sediul echipei de implementare.


Proiect Editarea ziarului școlar_Centrul DACIA15. Proiect: „Editarea Ziarului Şcolar”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Paladii Marina

Partener:  Primăria din sat. Horodişte, r-nul Donduşeni

Suma totală a proiectului: 4666,28 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 4666,28 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru informarea tinerilor din satul Horodişte, r-nul Donduşeni. În cadrul proiectului va fi editat ziarul şcolar, inclusiv vor fi organizate activităţi de instruire şi informare: seminare, mese rotunde, TVC, humoteci, desbateri. Partenerii CLT-ului din cadrul proiectului sunt Primăria, Gimnaziul „V. Gangal” din sat, care va oferi spaţiile pentru realizarea proioectului şi Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor „Terra-Nord”, care fa susţine financiar echipa de implementare pentru procurarea consumabililor la editarea ziarului.


Proiect Într-un corp sănătos - ominte sănătoasă_Centrul DACIA16. Proiect: „Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Ţurcan Victoria

Partener:  Organizaţia Obştească „Curaj” din sat. Parcani, r-nul Soroca

Suma totală a proiectului: 5619 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 5619 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru crearea condiţiilor necesare de practicarea sportului pentru tinerilor din satul Parcani, r-nul Soroca. În cadrul proiectului vor fi constituite patru cercuri sportive şi organizate competiţii sportive. De asemenea este planificat şi activităţi de instruire şi informare la capitolul modul sănătos de viaţi cu tinerii din sat. Partenerul CLT-ului este Organizaţia Obştească „Curaj” şi Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor din sat, care le va oferi suportul logistic în realizarea proiectului.


Proiect Tineri activi - vacanță interesantă_Centrul DACIA17. Proiect: „Tineri activi – vacanţă interesantă”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Casian Irina

Partener:  Asociaţia Obştească „Galateea” din sat. Voloviţa, r-nul Soroca

Suma totală a proiectului: 3763 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 3250 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru ridicarea nivelului de participare a tinerilor din sat. Voloviţa în procesele de soluţionare a problemelor cu care se confruntă. În cadrul proiectului sunt planificate activităţi de informare şi instruire: mese rotunde, seminare, realizarea unui film documentar, editarea ziarului şcolar. Partenerul CLT-ului în realizarea proiectului este Asociaţia Obştească „Galateea”, inclusiv şi Primăria care le va oferi spaţii pentru realizarea proiectului, inclusiv suport financiar şi logistic. 


Proiect Ansamblu vocal și de dans_Centrul DACIA18. Proiect: „Ansamblu vocal şi de dans”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Bruma Sergiu

Partener:  Primăria din sat. Iarova, r-nul Soroca

Suma totală a proiectului: 10274 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 5804 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru dezvoltarea şi promovarea abilităţilor artistice a tinerilor din sat. Iarova. Activităţile proiectului sunt îndreptate spre constituirea şi dezvoltarea unui ansamblu vocal şi de dans. Proiect va avea la final prezentări artistice în satele vecine. CLT-ul are ca partener Primăria din sat şi Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor, inclusiv are susţinere şi de la administraţia şcolii. 


Proiect Noi creăm viitorul_Centrul DACIA19. Proiect: „Noi ne creăm viitorul”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Morei Corneliu

Partener:  Organizaţia Obştească „DECO” din sat. Vîsoca, r-nul Soroca

Suma totală a proiectului: 6401,60 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 5641,60 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru organizarea timpului liber a tinerilor din sat. Vîsoca, r-nul Soroca. Activităţile proiectului sunt îndreptate spre constituirea unui club sportiv unde vor fi incluşi în antrenamente tinerii, inclusiv sunt planificate activităţi de instruire în domeniul modul sănătos de viaţă. Partenerul CLT-ului este Organizaţia Obştească „DECO”, care le va acorda spaţiile necesare şi suportul financiar. 


Proiect Nod de radio_Centrul DACIA20. Proiect: „Nod de radio”

Data prezentării: 15 iunie 2006

Director de proiect: Cemortan Ion

Partener:  Liceul din sat. Chetrosu, r-nul Drochia

Suma totală a proiectului: 5330,83 lei

Suma solicitată de la CRT DACIA: 4070,83 lei

Sumarul proiectului: Proiectul este îndreptat pentru informarea tinerilor din sat. Chetrosu, r-nul Drochia. Activităţile proiectului sunt îndreptate spre constituirea unui nod de radio în incinta liceului, inclusiv pregătirea şi difuzarea unui program informativ. Partenerul CLT-ului este Liceul care le va acorda suport necesar la implementarea acestui proiect, inclusiv echipa de implementare are şi susţinerea din partea Primăriei şi a agenţilor economici.  


Rezultatele obţinute la această activitate: timp de 3 luni 42 de Consilii Locale ale Tinerilor au fost încadraţi în cadrul unui proces de fortificare a abilităţilor de dezvoltare a acţiunilor pentru tineri constituite în proiecte, unde 212 de reprezentanţi ai 20 de Consilii Locale ale Tinerilor  au obţinut succes în obţinerea finanţării proiectelor elaborate, însuşind lecţii în elaborarea proiectelor, stabilirea de parteneriate, colectare de fonduri, lucru în echipă.