Contract pentru servicii de consultanţă Nr. 3/C/2006/054222 din data de 24 mai 2006: Facilitarea procesului de elaborare a Strategiilor Raionale de Tineret  şi a Planurilor de acţiuni pentru anii 2007-2009 în 11 raioane de Nord a Republicii Moldova.

Beneficiari:

 • Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova
 • Unitatea Consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor agricole, finanţate de Banca Mondială, cu sediul în Republica Moldova
 • Proiectul Abilitatea Socio-Economică a Tineretului

Strategii raionale de tineret_Centrul DACIAObiectivul general:

Sprijinirea autorităţilor publice locale şi grupurilor de lucru locale la pregătirea strategiei locale pentru tineret şi planurilor de acţiuni locale pentru tineret.

Strategii raionale de tineret_Centrul DACIAStrategii raionale de tineret_Centrul DACIAObiective specifice:

 1. Fortificarea capacităţilor locale de planificare strategică.
 2. Întocmirea orarelor regionale de elaborare a strategiilor locale (raionale) pentru tineret.
 3. Acordarea asistenţei tehnice autorităţilor publice locale la pregătirea strategiilor şi planurilor locale de acţiuni pentru tineret.

Strategii raionale de tineret_Centrul DACIAStrategii raionale de tineret_Centrul DACIA

Activităţi realizate:

 1. Sprijinirea grupului de lucru în pregătirea Strategiilor Locale de Tineret şi a Planurilor Locale de Acțiuni.
 2. Sprijinirea grupurilor de lucru la colectarea datelor şi pregătirea analizelor situaţiei tineretului.
 3. Participarea la întrunirile grupurilor de lucru.
 4. Asistarea grupurilor de lucru la organizarea forumurilor regionale consultative ale tineretului.
 5. Asistenţă tehnică a Grupurilor de Lucru pentru pregătirea procesului de aprobare a Strategiilor Raionale de Tineret şi a Planurilor de Acţiuni de către Consiliile Raionale.

Strategii raionale de tineret_Centrul DACIAStrategii raionale de tineret_Centrul DACIARaioanele în care au fost implementate activităţile: Briceni; Edineţ; Ocniţa; Donduşeni; Drochia; Rîşcani; Glodeni; Soroca; Rezina; Şoldăneşti; Floreşti.

Perioada de activitate: 24 mai – 25 noiembrie 2006

Metode de lucru aplicate în cadrul serviciului de consultanţă presat: prezentări; asalt de idei; lucru în grupuri; dezbateri; vizualizare prin fişe; interviuri; discuţii focus-grup; analiza SWOT; chestionare; analiza datelor.

Strategii raionale de tineret_Centrul DACIAStrategii raionale de tineret_Centrul DACIAProfilul participanţilor:

 1. Consilii Raionale: preşedinţi şi vicepreşedinţi de raioane, secretari ai Consiliilor, şefi de direcţii şi secţii, specialişti.
 2. Instituţii publice: profesori, medici, lucrători sociali, etc.
 3. Primării: primari, funcţionari publici, specialişti.
 4. Tineri: elev, studenţi, antreprenori, voluntari, şomeri, membri ai organizațiilor neguvernamentale şi a consiliilor locale ale tinerilor.
 5. Alte categorii: reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti de tineret, reprezentanţi ai business-ului, mass-media, sindicate.

Strategii raionale de tineret_Centrul DACIAStrategii raionale de tineret_Centrul DACIA

Rolul CRT DACIA:

Acordarea asistenţei necesare grupurilor de lucru responsabile din cadrul Consiliilor Raionale în procesul de planificare, implementare, analiză, documentare şi evaluare a activităţilor îndreptate pentru elaborarea Strategiilor Raionale de Tineret şi a Planurilor de Acţiuni asigurând o maximă participare a tinerilor şi a tuturor actorilor cointeresaţi de la nivel local şi raional. De asemenea facilitatorii au acordat asistenţă prin oferirea echipamentelor necesare şi la elaborarea şi pregătirea materialelor pentru activităţile realizate.

Strategii raionale de tineret_Centrul DACIAStrategii raionale de tineret_Centrul DACIAConcluzii:

Iniţiativa de elaborare a Strategiilor Raionale de Tineret a iniţiat un proces constructiv în unificarea eforturilor la nivel local în realizarea mult eficientă a politicilor de tineret. În primul rând cel mai important aspect al acestei iniţiative este pe oferirea oportunităţilor de participare şi implicare a tinerilor direct la toate etapele de lucru. Astfel direcţiile prioritare din strategiile aprobate sunt axate pe interesul şi problemele reale care au fost declarate de tineri. Al doilea aspect ţine de coagularea tuturor eforturilor şi resurselor disponibile la nivel local şi identificarea resurselor suplimentare şi elaborarea strategiilor la atragerea acestora din exterior. În tot procesul de lucru au fost stabilite următoarele concluzii privind elaborarea strategiilor de tineret.

 • În toate raioanele s-a constatat că direcţiile raionale şi alte servicii din cadrul autorităților publice nu acordă suficientă atenţie domeniului tineret;
 • Reprezentanţii din grupul de lucru nu au fost suficient de cointeresaţi să se implice activ în procesele de elaborarea strategiilor locale de tineret şi planurilor locale de acțiuni, de obicei ei au fost mai mult obligaţi să participe;
 • Pregătirea reprezentanţilor din grupul de lucru nu a fost adecvată pentru procesele de elaborare a strategiilor, în special a strategiilor de tineret;
 • În unele raioane sunt slab dezvoltate organizaţiile de tineret şi lipsesc centrele de resurse pentru tineri ce a îngreunat activizarea tinerilor în activităţile desfăşurate de la nivel de raion;
 • Lipsa specialiştilor de tineret în primării a contribuit la identificarea insuficientă a situaţiei şi problemelor tinerilor. Iar o parte din specialişti de tineret din cadrul Direcțiilor Generale Raionale Învățământ Tineret și Sport sunt preocupaţi mai mult cu desfăşurarea activităţilor sportive, acestea fiind prioritare în activitatea lor şi mai puţi de activităţi educativ-informative pentru tineri;
 • Resursele alocate pentru activităţi de tineret sunt insuficiente pentru a realiza activităţile din planurilor locale de acțiuni la nivel raional.
 • Tinerii au fost cei mai cointeresaţi să participe în acest proces democratic, ei au declarat că disponibilitatea lor de a se implica activ şi în procesul de implementare a strategiilor.

Strategii raionale de tineret_Centrul DACIAStrategii raionale de tineret_Centrul DACIA

Recomandări:

 • Instituirea funcţiei de specialist în domeniul tineretului cu obligaţiuni de funcţie clar determinate în fiecare primărie;
 • Organizarea programelor de instruire pentru specialiştii ce sunt responsabili în lucru cu tinerii, în special pe problematica implementării strategiilor locale de tineret.
 • Alocarea din bugetul naţional a resurselor financiare suplimentare pentru realizarea strategiilor locale de tineret (MET, Guvern, alte ministere).
 • Evaluarea capacităţilor specialiştilor pe problemele tineretului, în cazurile necorespunderii identificarea altor persoane profesioniste în acest domeniu.
 • Constituirea unităţilor de implementare a strategiilor locale de tineret şi planurilor locale de acțiuni în cadrul Consiliilor Raionale, responsabile de realizarea acestora şi crearea grupurilor raionale de monitorizare a implementării strategiilor locale de tineret.
 • Alocarea sub formă de concurs a granturilor pentru organizațiilor neguvernamentale de tineret, în special cu destinaţia realizării strategiilor locale de tineret şi planurilor locale de acțiuni.
 • Elaborarea unui mecanism de comunicare eficientă între structurile Consiliilor raionale pe problematica tinerilor.