Proiectul de Dezvoltare a Microîntreprinderilor „Locuri de Muncă pentru Tineri”(MEDA J4Y) a fost finanţat de către Fundaţia Argidius şi implementat de Oficiul Reprezentativ Winrock în Republica Moldova în perioada anilor 2011-2013, în parteneriat la nivel regional de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din or. Soroca, Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi, Asociaţia Femeilor de Afaceri “FEMIDA” din or. Cahul şi Asociaţia Femeilor din Găgăuzia din or. Comrat.


Scopul proiectului a fost oferirea posibilităţilor mai bune de angajare în cîmpul muncii pentru tineretul vulnerabil din Moldova.

Obiectivele proiectului au fost:

 • dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale la tinerii din Republica Moldova;
 • acordarea ajutorului educaţional şi financiar tinerilor antreprenori pentru iniţierea sau extinderea afacerii;
 • crearea reţelelor de comunicare între tinerii antreprenori.
 

Grupul ţintă a proiectului au fost tinerii – bărbaţi şi femei, cu vîrstă de pînă la 35 ani, în special din mediul rural, tineri înregistraţi ca şomeri, absolvenţii şcolilor profesionale din regiunea de nord a Republicii Moldova.

Activităţile Proiectului au fost implementate, pentru susţinerea participanţilor la cursurile de lungă durată în antreprenoriat desfășurate în cadrul proiectelor MEEETA şi MEEETA – II (Activitatea de instruire în domeniul antreprenoriatului şi angajării în câmpul muncii) şi care intenţionau să iniţieze sau să dezvolte propria afacere.


În special Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA a atins următoarele rezultate în cadrul proiectului:

 • au fost realizate 105 vizite de monitorizare la beneficiarii Cursurilor de Lungă Durată;
 • au fost implicați 59 de tineri antreprenori în realizarea practicii profesionale;
 • au fost realizate 64 de mentorate pentru beneficiarii ai proiectului;
 • au fost oferite 210 consultaţii economice pentru tinerii antreprenori;
 • au fost oferite 28 granturi pentru inițierea și dezvoltarea propriei afaceri;
 • a fost organizat Forumul Regional, la tema „Promovarea și susținerea tinerilor antreprenori”, cu participarea a 40 de tineri antreprenori din regiunea de nord;
 • au fost realizate 6 cursuri avansate la tema ”Managementul eficient al afacerii proprii”, cu participarea a 150 de tineri;
 • au fost realizate 2 cursuri la tema ”Aplicarea noilor tehnologii informaționale”, cu participarea a 30 de tineri antreprenori;
 • au fost desfășurate 2 cursuri sectorial la tema “Eficientizarea evidenţei contabile şi a managementului financiar”, cu participarea a 70 de tineri;
 • prin susținerea tinerilor antreprenori cu granturi sub formă de echipamente au fost create 60 de locuri de muncă;
 • au fost susținuți financiar 20 de tineri antreprenori pentru a participa la expoziții regionale și naționale.

Durata proiectului: 1 aprilie 2011 pînă la 31 octombrie 2013. 

Arealul de implementare: regiunea de nord a Republicii Moldova.