Proiectul „Activitatea de instruire în domeniul antreprenoriatului şi angajării în câmpul muncii (MEEETA II)”, a fost realizat pentru dezvoltarea capacităţilor economice ale tinerilor şi consolidarea sistemului de şcoli profesionale, susținut financiar de Fundaţia Internaţională “Liechtenstein Development Service” (LED), și a fost implementat de Oficiul Reprezentativ Winrock în Republica Moldova, în parteneriat la nivel regional de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din orașul Soroca, Asociaţia Femeilor de Afaceri din municipiul Bălţi, Asociaţia Femeilor de Afaceri “FEMIDA” din orașul Cahul şi Asociaţia Femeilor din Găgăuzia din orașul Comrat.

Proiectul „Activitatea de instruire în domeniul antreprenoriatului şi angajării în câmpul muncii (MEEETA II)”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA

Scopul proiectului a fost contribuirea la angajarea tinerilor din mediul rural în câmpul muncii.

Obiectivele proiectului au fost:

  • de a dezvolta abilităţi sporite de angajare şi antreprenoriat pentru tinerii şomeri, mai ales pentru absolvenţii şcolilor profesionale din or. Cupcini şi or. Soroca;
  • de a susține școlile profesionale care oferă o pregătire în antreprenoriat de o calitate mai bună.

Grupul ţintă a proiectului au fost tinerii cu vîrstă de pînă la 35 ani, în special din mediul rural, tineri înregistraţi ca şomeri, absolvenţii şcolilor profesionale din regiunea de nord a Republicii Moldova.

În special Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA a atins următoarele rezultate în cadrul proiectului:

  • au fost realizate 135 de instruiri la tema  ”Angajarea în cîmpul muncii”, unde au participat 2774 de tineri;
  • au fost realizate 135 de instruiri la tema ”Pot eu oare să fiu un antreprenor”, unde au participat 3924 de tineri;
  • au fost oferite 448 de consultaţii  cu scopul angajării tinerilor în cîmpul muncii;
  • au fost referiți 246 de tineri la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Soroca;  
  • au fost oferite 150 de burse la angajare pentru tineri, cu o perioadă de 3 luni;
  • au fost realizate 12 cursuri de lungă durată la tema ”Managementul eficient al afacerii proprii”, unde au participat a 260 de tineri;
  • au fost angajați în cîmpul muncii 458 de tineri din regiunea de nord a Republicii Moldova.

Durata proiectului: 1 aprilie 2011 pînă la 31 octombrie 2013.

Arealul de implementare: regiunea de nord a Republicii Moldova.

Proiectul „Activitatea de instruire în domeniul antreprenoriatului şi angajării în câmpul muncii (MEEETA II)”_Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA