Pentru studenţii francofoni, Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) şi Biroului Europei Centrale şi Orientale vine cu veşti bune. Astfel, studenţii din Republica Moldova şi Bulgaria care doresc să urmeze un program masteral în limba franceză la Facultatea Jurnalism şi Ştinţe ale Comunicării a universităţii din Bucureşti se oferă două burse la specialitatea Médias, développement et société.

Programul este conceput din perspectiva unei duble exigenţe: asigurarea unei specializări care să permită diverse posibilităţi de inserţie profesională a absolvenţilor în context românesc (jurnalişti specializaţi în probleme de dezvoltare durabilă, jurnalism civic, etc.) şi european (Comisia europeană, Parlamentul european.
Alocația lunară alocată studenţilor selectați va fi de aproximativ 275 de euro. Perioada de mobilitate va fi octombrie-iunie 2017/2018, octombrie / iunie 2018/2019. Alte taxe suplimentare vor fi suportate de student.

#Perioada de  înscriere: 11-15 septembrie 2017
#Perioada de examene : 19-21 septembrie 2017

Examenul cuprinde :
#Proba scrisă (proiect de cercetare)
#Proba orală: interviu (pentru studenţii moldoveni şi bulgari se va desfăşura prin video conferinţă)
#Candidata/candidatul va prezenta motivele alegerii participării la programul de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau de proiect practic.

Documente necesare pentru completarea dosarului:

#Dovada înscrierii la Master
#Diploma de licenţă (copie şi original)
#Diploma de Bacalaureat (copie şi original)
#Fiecare candidat trebuie să prezinte, înainte de a intra în concurs, certificatul de recunoaștere a studiilor – Pentru mai multe informații acesaţi: https://www.cnred.edu.ro/fr/reconnaissance-etudes-citoyens-europeens-admission-niveau-master-doctorat-en-Roumanie 
#Copia certificatului de naștere original
#Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie și original
#Certificat eliberat de medicul de familie care atestă sănătatea
#Trei fotografii de pe cartela de identitate
copie a actului de identitate
#Dovada plății taxelor de înscriere pentru concursul de admitere, a decis de Senatul Universității din București, în contul: Universitatea din București BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, taxa 4505502 Cod.
#Proiect de cercetare (în franceză) – în dublu exemplar (conform cerințelor afișate pe pagina Master)
#Taxa este de 150 lei.

Pentru mai multe detalii accesaţi linkul următor:

https://sites.google.com/a/fjsc.unibuc.ro/facultatea-de-jurnalism-si-stiintele-comunicarii/secretariat/acte-necesare-inscrierii-la-examenele-de-admitere/examenul-de-admitere-la-studii-de-master 

Persoane de contact :
Profesoare, Dmna Daniela Frumusani, danifrumusani@yahoo.com 
Responsabil de concurs, Dmna Camelia Cusnir, cameliacusnir@yahoo.fr